Στις 13-15 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη πρωτοβουλία εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Mercator European Dialogue, η οποία διοργανώθηκε από το Istituto Affari Internazionali (IAI) και το Barce­lona Center for International Affairs (CIDOB) σε συνεργασία με το LUISS Guido Carlo University. Την εκπαίδευση σχεδίασε ο Alber­to Alemanno, καθηγητής δίκαιου της ΕΕ, Jean Monnet και ιδρυτής του Good Lobby, ενώ τέθηκε σε δράση από κορυφαίους στοχαστές, δημοσιογράφους και ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών.

Πώς μπορεί το καθημερινό έργο των εθνικών πολιτικών εκπρόσωπων να έχει ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό αντίκτυπο; Πώς μπορούν μέλη των εθνικών κοινοβουλίων να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τον ρόλο τους για να διαμορφώσουν πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο; Πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα εργαλεία που κατέχουν για την άσκηση δημόσιας ηγεσίας στην εποχή της ψηφιακής δημοκρατίας και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην Ευρώπη;

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά εδώ.