Συνδιοργανωτές: ο Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Άμυνας (ΣΕΕΘΑ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Εισηγητές της εκδήλωσης:

  • Ιωάννης – Αλέξιος Ζέπος, πρέσβης ε.τ., τέως Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και τέως Γενικός Γραμματέας στο ΥΠΕΞ
  • Nίκος Ζαχαριάδης, Γενικός Διευθυντής Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) στο ΥΠΕΘΑ
  • Ινώ Αφεντούλη, Διεύθυνση Δημόσιας Διπλωματίας, ΝΑΤΟ
  • Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής ΕΛΙΑΜΕΠ

Συντονιστής της εκδήλωσης:

  • Άγγελος Αθανασόπουλος, Διπλωματικός Συντάκτης στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ».

Πρόγραμμα ΕΚδήλωσης

19.00- 19.10 Έναρξη, χαιρετισμός από Πρόεδρο ΣΕΕΘΑ και Γενικό Διευθυντή ΕΛΙΑΜΕΠ
19.10 – 19.15 Παρουσίαση ομιλητών
19.15- 19.30 Εισήγηση Πρέσβη ε.τ. κου Ιωάννη – Αλέξιου Ζέπου
19.30 -19.45 Εισήγηση Γενικού Δ/ντού Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΕΘΑ κου Νικ. Ζαχαριάδη
19.45 – 20.00 Εισήγηση από την κα Ινώ Αφεντούλη
20.00- 20.15 Εισήγηση Δρος Θάνου Ντόκου
20.15 – 20.35 Περίοδος ερωτήσεων
20.40 -20.45΄ Επίδοση Αναμνηστικών
20.45 Πέρας Εκδήλωσης