Το ΠΜΣ στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την Get Involved και την υποστήριξη του ΕΛΙΑΜΕΠ, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Croatia’s Path to the EU and the Eurozone» και κεντρικό ομιλητή τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κροατίας, κ. Boris Vujčić.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον κ. Γιώργο Παγουλάτο, Καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ.