Μετανάστευση | Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) - Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας" (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα)
Συνέδριο: “Policy advice for the integration of Researchers in Danger into the EU Job market”
11 Φεβρουαρίου 2020 - 12 Φεβρουαρίου 2020