Το δεύτερο τρίημερο φόρουμ του προγράμματος EUact2-«Towards Democratic and Inclusive Europe: EP Elections and Active Citizens Participation and Contribution» έλαβε χώρα στη Βιέννη της Αυστρίας, από τις 15 έως 17 Νοεμβρίου. Η εκδήλωση οργανώθηκε από τη GLOBSEC σε συνεργασία με το IDM, το European Movement (EM) Ireland και το ΕΛΙΑΜΕΠ, με στόχο να φέρουν κοντά νέους από την ΕΕ για την παραγωγή προτάσεων Ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Στο φόρουμ υπήρξαν τοποθετήσεις από την Katalin Tünde Huber, (Επικεφαλής του τμήματος διεύρυνσης της ΕΕ, Τμήμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Διεύρυνσης της ΕΕ, Twinning και TAIEX, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων) σχετικά με την διεύρυνση της ΕΕ στο διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον καθώς και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιήσει η ΕΕ. Παράλληλα, η Erika Piirmets (Συνήγορος για μια πιο «ευέλικτη κοινωνία» / Σύμβουλος ψηφιακού μετασχηματισμού στην e-Estonia) και η Julia Haas (Σύμβουλος του εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης) συζήτησαν για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εσθονίας αλλά και τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Αλγορίθμων στον τρόπο ενημέρωσης των πολιτών. Τέλος, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα την Κλιματική αλλαγή και την Ευρωπαϊκή Κλιματική Πολιτική από τον Daniel Huppmann (Κύριος ερευνητής, Διεθνές Ινστιτούτο για την Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συστημάτων, IIASA ), όπως και για το Μεταναστευτικό ζήτημα, την Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική και τον ρόλο της Αυστρίας από την Judith Kohlenberger (Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Ινστιτούτο Κοινωνικών Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Οικονομικών και Επιχειρήσεων της Βιέννης (WU) ).

Περίπου τριάντα νέοι από διάφορες χώρες της Ευρώπης συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν το μέλλον της ΕΕ για τα επόμενα 20 χρόνια. Χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας οι οποίες συζήτησαν τις υπάρχουσες πολιτικές και διαμόρφωσαν προτάσεις πάνω σε διάφορους τομείς.  Οι προτάσεις θα συμπεριληφθούν σε έκθεση, η οποία θα συμβάλει στην παραγωγή πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο.