Οι ερευνητικές ομάδες που απαρτίζουν το ΙΜΕ (‘Ταυτότητες και Νεωτερικότητες στην Ευρώπη’), συμμετείχε στο 8ο Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαιστών που οργανώθηκε από το Συμβούλιο Ευρωπαικών Σπουδών και φιλοξενήθηκε από το Institut Barcelona d’Estudis Internacionals στην Βαρκελώνη στις 20 έως 22 Ιουνίου 2011. Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ. Τα διάφορα πάνελ συνδύαζαν διαφορετικές θεωρητικές κατευθύνσεις, εθνικότητες και γενιές ερευνητών, ενώ ο βασικός άξονας όλων των παρουσιάσεων ήταν το θέμα του διεθνισμού –transnationalization.  Ο όρος συμπυκνώνει τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές εμπειρίες της Ευρώπης συνεχώς διευρύνονται τις τελευταίες δυο-τρεις δεκαετίες.

Το πάνελ ‘Ταυτότητες και Νεωτερικότητες στην Ευρώπη: η περίπτωση των μεταρρυθμίσεων της εκπαίδευσης μέσα και γύρω από την Ευρώπη, 2000-2010’ οργανώσε η Χαρά Κούκη από την ερευνητική ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, η οποία και προήδρευσε στις παρουσιάσεις. Η συγκριτική ανάλυση της συμμετοχής και επεξεργασίας των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων από διάφορες χώρες αντανακλά τις εντάσεις που χαρακτηρίζουν εν γένει τις εθνικές ταυτότητες και τις σύγχρονες προκλησεις που αυτές αντιμετωπίζουν στην σχέση τους με την Ευρώπη και την νεωτερικότητα σε μία διαρκώς παγκοσμιοποιημένη εποχή.

 Η Χαρά Κούκη επίσης συμμετείχε και στην παρουσίαση ‘Αντιδρώντας στην διαδικασία της Μπολώνια, σε Ελλάδα, Κροατία και Τουρκία’, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του ΙΜΕ παρουσίασαν τα εξής θέματα: ‘Ο ρόλος της Θρησκείας στην Εκπαίδευση στην Βουλγαρία, Γαλλία και Αγγλία’ και ‘Εξευρωπαισμός, Νεωτερικότητα και Εθνική Ταυτότητα μέσα από την αποδοχή μειονοτήτων στο Εκπαιδευτικό σύστημα της Ουγγαρίας και Φιλανδίας’.