Το πρώτο διήμερο φόρουμ του προγράμματος EUact2-«Towards Democratic and Inclusive Europe: EP Elections and Active Citizens Participation and Contribution» έλαβε χώρα στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας, από τις 22 έως 24 Μαρτίου. Η εκδήλωση οργανώθηκε από τη GLOBSEC σε συνεργασία με το European Movement (EM) Ireland, το ΕΛΙΑΜΕΠ και το IDM, με στόχο να φέρουν κοντά νέους από την ΕΕ για την παραγωγή προτάσεων Ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Η εκδήλωση περιλάμβανε τοποθετήσεις από τον επικεφαλή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Σλοβακία, VladimirSucha, ο οποίος  αναφέρθηκε στις επιπτώσεις του Ρωσο-ουκρανικού Πολέμου στην ΕΕ, την Miriam Lexmann, μέλος του ΕΚ, η οποία  τοποθετήθηκε σχετικά με την Δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην ΕΕ, και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Σλοβακίας, Tomas Kozak,ο οποίος ανέλυσε τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να κάνει η Ένωση για να ανταπεξέλθει στον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

Περίπου τριάντα νέοι από διάφορες χώρες της Ευρώπης συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν το μέλλον της ΕΕ. Οι ομάδες εργασίας εστίασαν σε τέσσερις θεματικές: τον παγκόσμιο ρόλο της ΕΕ και την ασφάλεια, το κλίμα και τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και τη νεολαία, τη δημοκρατία και τις Ευρωπαϊκές αξίες. Οι νέοι συμμετείχαν ενεργά στην ανάπτυξη ιδεών που θα συμπεριληφθούν σε έκθεση, η οποία θα συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό, εθνικό επίπεδο και ευρωπαϊκό επίπεδο.