Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, το καταληκτικό συνέδριο του προγράμματος Fragmex με τίτλο «Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης», το οποίο διοργανώθηκε από κοινού από το Παρατηρητήριο για τη Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Το συνέδριο έλαβε χώρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 στον πολυχώρο Impact Hub στην περιοχή του Ψυρρή.

Η θεματική της πρώτης ενότητας του συνεδρίου ήταν «Κρίση και Κοινωνία (Ι): Επιπτώσεις και Δημόσιες Πολιτικές». 

Ο Αλέξανδρος Καρακίτσιος, υποψήφιος διδάκτωρ στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο «Εξέλιξη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού» αναλύοντας τις επιπτώσεις της κρίσης στα επίπεδα φτώχειας και το κοινωνικό αποκλεισμό. Ο Κυριάκος Φιλίνης, Διδάκτορας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο «Εξελίξεις στην αγορά εργασίας» αναλύοντας τις επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά εργασίας. Ο Αθανάσιος Πετραλιάς, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά την παρουσίασή του,  ανέλυσε στοιχεία από το πρόγραμμα «Διατροφή» του Ινστιτούτου Prolipsis για την εμφάνιση ενός νέου ανησυχητικού φαινομένου κατά τη διάρκεια της κρίσης, την επισιτιστική ανασφάλεια σε παιδιά οικογενειών που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές.

Ο Δημήτρης Α.  Σωτηρόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο ΕΚΠΑ,  στην παρουσίαση του με τίτλο «Κοινωνική πολιτική στην περίοδο της κρίσης: αντικατάσταση του κράτους από την κοινωνία πολιτών;» ανέπτυξε την ιδέα της διπλής ανακολουθίας δηλαδή της ελλιπούς αντίδρασης του κοινωνικού κράτους σε σχέση με το μέγεθος των κοινωνικών προβλημάτων εν μέσω κρίσης, καθώς και την ελλιπή κατανόηση των σχετικών προβλημάτων από τους διαμορφωτές πολιτικής. O Felix Tirschmann, υποψήφιος διδάκτορας στο πανεπιστήμιο της Βόννης, στην παρουσίαση του με τίτλο  «Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: Η εικόνα από τη Γερμανία», ανέλυσε το πως αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στη γερμανική κοινωνία.

Ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Πάνος Τσακλόγλου σχολίασε τις παρουσιάσεις που προηγήθηκαν ενώ στα σχόλια του τόνισε την ανάγκη αποτελεσματικής αξιοποίησης των λίγων πόρων που διαθέτει το κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα ώστε είτε με τη χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος κοινωνικής προστασίας (για παράδειγμα σύστημα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος), είτε με στοχευμένες δράσεις, να προστατευθούν οι πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Η θεματική της δεύτερης ενότητας του συνεδρίου ήταν «Κρίση και Κοινωνία (ΙΙ): Η Αντίδραση της Κοινωνίας των Πολιτών».

Η Μαρία Ζαφειροπούλου και η Σίσσυ Θεοδοσίου, ερευνήτριες του ΕΑΠ, στην παρουσίαση τους με θέμα την αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών  συζήτησαν το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης, ταξινόμησης και χαρτογράφησης δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης από ΜΚΟ και άτυπα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Αχιλλέας Καμέας, αναπληρωτής καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του ΕΑΠ στην παρουσίασή του με τίτλο «Κοινωνία των πολιτών και νέες τεχνολογίες» ανέλυσε πώς η χρήση νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου μπορούν να βοηθήσουν την συνεργασία φορέων της κοινωνίας των πολιτών καθώς και ερευνητές που ασχολούνται με ζητήματα της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Βασίλης Στεφανής, ερευνητής του ΕΑΠ στην παρουσίασή του επέδειξε τις δυνατότητες της διαδραστικής online πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που ανέπτυξε το ΕΑΠ στο πλαίσιο του έργου και καθοδήγησε το κοινό στον τρόπο χρήση της.

Η θεματική της τρίτης ενότητας του συνεδρίου ήταν «Ελλάδα, Γερμανία, Ευρώπη: Δημόσιος Διάλογος και Αντιλήψεις στην Κοινωνία και την Πολιτική κατά τη Διάρκεια της Κρίσης». 

Η Μαρία Ζαφειροπούλου ανέλυσε τα ευρήματα της κριτικής ανάλυσης λόγου από Έλληνες πολιτικούς. Η Σίσσυ Θεοδοσίου παρουσίασε ευρήματα κριτικής ανάλυσης λόγου των online σχολίων αναγνωστών μεγάλων ειδησεογραφικών ιστότοπων. Η Αναστασία Παπακωνσταντίνου, υποψήφια διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην παρουσίαση της με τίτλο «Αντιλήψεις των ελληνικών ελίτ για την ΕΕ και τη Γερμανία» ανέλυσε τα ευρήματα ανάλυσης περιεχομένου συνεντεύξεων με διαμορφωτές γνώμης και πολιτικής που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου. Ο Γιώργος Τζογόπουλος, ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, κατά την παρουσίαση του με τίτλο «Η Γερμανία στα ΜΜΕ» ανέλυσε την παρουσίαση της εικόνας της Γερμανίας από τα ελληνικά ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Ο Δημήτρης Κατσίκας, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου για τη Κρίση, παρουσίασε στοιχεία από έρευνες γνώμης για την εικόνα της ΕΕ και της Γερμανίας στην Ελλάδα και συνοψίζοντας τα ευρήματα και των προηγούμενων παρουσιάσεων ανέδειξε ορισμένα κοινά συμπεράσματα και συζήτησε τις πιθανές επιπτώσεις τους για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ο Κωνσταντίνος Μάρας, ερευνητής στο πανεπιστήμιο του Duisburg-Essen , παρουσίασε την εικόνα της Ελλάδας στα γερμανικά MME κατά τη διάρκεια του 2015.

Καταληκτικά, ο Χρήστος Κατσιούλης, Διευθυντής της Αντιπροσωπείας Friedrich-Ebert-Stiftung στην Ελλάδα, σχολιάζοντας τα ευρήματα των παρουσιάσεων, αναγνώρισε την αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί για το ρόλο της Γερμανίας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης, τόνισε ωστόσο ότι πολλές φορές η εικόνα αυτή έχει επηρεαστεί από ιστορικά καθιερωμένους τρόπους λειτουργίας του δημοσίου διαλόγου και των ΜΜΕ στην Ελλάδα οι οποίοι ενδεχομένως λειτουργούν στρεβλωτικά ως προς τη ψύχραιμη και τεκμηριωμένη ανάλυση και δημόσια συζήτηση για τη κρίση.