Το πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε στις 19-20 Μαΐου, στην Αθήνα συνάντηση εργασίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Youth EU: Η αντιμετώπιση του Ευρωσκεπτικισμού μέσω της Εκπαίδευσης και Ενδυνάμωσης των νέων ως Ευρωπαίων πολιτών”.   

Το εν λόγω σεμινάριο διεξήχθη στα αγγλικά με τη συμμετοχή 15 φοιτητών από έξι πόλεις της Ελλάδας και εννέα πανεπιστήμια από όλη τη χώρα. Στόχος ήταν οι συμμετέχοντες να αναλύσουν σε βάθος τους λόγους που δημιουργούν ή ενισχύουν τον ευρωσκεπτικισμό ιδιαίτερα στους νέους της Ευρώπης, καθώς και να προτείνουν λύσεις και πολιτικές για την αντιμετώπισή του.   

Στη διάρκεια της πρώτης ημέρας o Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Γιώργος Παγουλάτος συζήτησε με τους φοιτητές τις γεωπολιτικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

H πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με μια ανακεφαλαίωση των θεμάτων, που συζητήθηκαν στη διάρκεια της πρώτης φάσης του προγράμματος, που διεξήχθησαν μέσω webinars μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 – Φεβρουαρίου 2022. Υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου, Αλεξάνδρας Βουδούρη οι φοιτητές εξέφρασαν τις απόψεις τους για τους λόγους, που προκαλούν τον ευρωσκεπτικισμό και αν αυτοί έχουν αλλάξει και σε ποιο βαθμό, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. 

Τη δεύτερη ημέρα, οι φοιτητές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες και οι οποίες αναζήτησαν λύσεις και συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του ευρωσκεπτικισμού στη βάση των εξής θεματικών ενοτήτων: μεταναστευτικό/ προσφυγικό, εκπαίδευση, προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιβάλλον/ κλιματική αλλαγή, γεωπολιτικές προκλήσεις, οικονομία και ενεργειακή αυτονομία. 

Στη συνέχεια παρουσίασαν τις προτάσεις τους στον Πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ και Καθηγητή στη Σχολή Διεθνών Υποθέσεων του Παρισιού (Sciences Po) κ. Λουκά Τσούκαλη.  Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση με τον Καθηγ. Λουκά Τσούκαλη γύρω από το μέλλον της Ε.Ε και τους σχετικούς προβληματισμούς και τις ιδέες των φοιτητών.