Κεντρικός ομιλητής στη συζήτηση ήταν ο Gilles Kepel, Καθηγητής στο Ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού. Στην υβριδική αυτή συζήτηση, που συντόνισε ο Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ και Καθηγητής στο Sciences Po στο Παρίσι, συμμετείχαν ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού τομέα και του τομέα χάραξης πολιτικών.