Οι ερευνητές του προγράμματος Grassrootsmobilise με έδρα το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής παρουσίασαν στις 14-15 Απριλίου 2016 στο διεθνές συνέδριο ‘Θρησκείες και Ανθρώπινα Δικαιώματα’ που διοργάνωσε το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου της Πάντοβα, την έρευνά τους με θέμα τον αντίκτυπο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις κινητοποιήσεις γύρω από το νομικό καθεστώς των θρησκευτικών μειονοτήτων. Μετά το τέλος του συνεδρίου η ομάδα του Grassrootsmobilise πραγματοποίησε συνάντηση ερευνητικής προόδου, μαζί με την Καθηγήτρια Eileen Barker, την Καθηγήτρια Lori Beaman, τον Καθηγητή Silvio Ferrari  και τον Καθηγητή James T. Richardson.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.