Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργάνωσε σε συνεργασία με το Νορβηγικό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (NCHR) του Πανεπιστημίου του Όσλο, σεμινάριο με θέμα: «Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, Νέες Τεχνολογίες και Θεμελιώδη Δικαιώματα”.

Η εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε στην Αγγλική γλώσσα, την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 9:00-15:30 στο Ξενοδοχείο Electra Metropolis. Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος εμπειρογνώμονες από τη Νορβηγία, την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Το σεμινάριο ήταν κλειστό στο κοινό αλλά είχαν προσκληθεί να το παρακολουθήσουν εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και διαμορφωτές πολιτικής.

Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη  (www.weareallcitizens.gr).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Tα πρακτικά είναι διαθέσιμα εδώ.