Στο πλαίσιο του προγράμματος EPACE-EU (Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU), το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) θα διοργανώσει ειδικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Η Εκπαίδευση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης». Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη του ρόλου της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση και η παροχή ουσιωδών γνώσεων για τα σύγχρονα εργαλεία που μπορούν να μετασχηματίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή στο Triaena Business Center (Λεωφόρος Μεσογείων 15, 11526, Αθήνα) στις 13 Δεκεμβρίου 2023, 18:00-21:00. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα EPACE-EU (Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU) έχει στόχο την ενίσχυση της πολιτικής ευαισθητοποίησης των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, και της συμμετοχής τους σε δράσεις που προωθούν τη διαβουλευτική δημοκρατία. Το πρόγραμμα επιδιώκει να βελτιώσει την κατανόηση των πολιτών όσον αφορά τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής με έναν ελκυστικό και παιδαγωγικά κατάλληλο τρόπο.

Ομιλητές
Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης

Μιχάλης Κρητικός, Ερευνητής, Τεχνολογικό Δίκαιο και Ηθική, Διακυβέρνηση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης

Την συζήτηση θα συντονίσει ο καθηγητής Σπύρος Μπλαβούκος, επικεφαλής του Προγράμματος «Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές», ΕΛΙΑΜΕΠ.

 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής, μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση εδώ.