Στο πλαίσιο του προγράμματος EPACE-EU (Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU), το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) σε συνεργασία με την ΕΣΗΕΑ διοργάνωσε εξειδικευμένο σεμινάριο δημοσιογραφικής κάλυψης ευρωπαϊκών θεμάτων  με τον τίτλο «Δομή και Λειτουργία της ΕΕ και Ευρωπαϊκό Ρεπορτάζ». Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση των δημοσιογράφων με τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ, καθώς και η εισαγωγή στον τρόπο δημοσιογραφικής κάλυψης σχετικών θεμάτων. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ στις 13 και 15 Δεκεμβρίου 2023.

Οι εισηγητές του σεμιναρίου ήταν ο καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και Επικεφαλής του Προγράμματος «Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές» του ΕΛΙΑΜΕΠ, Σπύρος Μπλαβούκος, και ο δημοσιογράφος-μέλος της ΕΣΗΕΑ Γιάννης Παπαγεωργίου.

Το πρόγραμμα EPACE-EU (Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU) έχει στόχο την ενίσχυση της πολιτικής ευαισθητοποίησης των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, και της συμμετοχής τους σε δράσεις που προωθούν τη διαβουλευτική δημοκρατία. Το πρόγραμμα επιδιώκει να βελτιώσει την κατανόηση των πολιτών όσον αφορά τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής με έναν ελκυστικό και παιδαγωγικά κατάλληλο τρόπο.