Στο πλαίσιο του προγράμματος EPACE-EU (Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU), το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) σε συνεργασία με τo ANTENNA MEDIA LAB διοργάνωσε εξειδικευμένο σεμινάριο δημοσιογραφικής κάλυψης ευρωπαϊκών θεμάτων. Ο τίτλος του σεμιναρίου ήταν «Δομή και Λειτουργία της ΕΕ και Ευρωπαϊκό Ρεπορτάζ» και στόχος του ήταν η εξοικείωση των σπουδαστών δημοσιογραφίας που το παρακολούθησαν με τον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο ANTENNA MEDIA LAB στις 28 Νοεμβρίου 2023.

Οι εισηγητές του σεμιναρίου ήταν ο καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του ΟΠΑ και επικεφαλής του Προγράμματος «Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές» του ΕΛΙΑΜΕΠ, Σπύρος Μπλαβούκος, και ο δημοσιογράφος-μέλος της ΕΣΗΕΑ Γιάννης Παπαγεωργίου.

Το πρόγραμμα EPACE-EU (Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU) έχει στόχο την ενίσχυση της πολιτικής ευαισθητοποίησης των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, και της συμμετοχής τους σε δράσεις που προωθούν τη διαβουλευτική δημοκρατία. Το πρόγραμμα επιδιώκει να βελτιώσει την κατανόηση των πολιτών όσον αφορά τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής με έναν ελκυστικό και παιδαγωγικά κατάλληλο τρόπο.