Στο πλαίσιο του προγράμματος H2020 “MIGREC” (Migration, Integration and Governance Research Center), το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε την τρίτη σειρά σεμιναρίων για την έρευνα και τη μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες. Τα σεμινάρια, επικεντρώθηκαν στις ποσοτικές μεθόδους και πραγματοποιήθηκαν στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (FPN), του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου στη Σερβία, στις 26 Οκτωβρίου 2022.

Κύριος ομιλητής ήταν ο κ. Γιώργος Σιάκας, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα) και Διευθυντής στη Μονάδα Έρευνας Κοινής Γνώμης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελλάδα). Το σεμινάριο παρακολούθησαν καθηγητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Ο κ. Σιάκας πραγματοποίησε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση σχετικά με το σχεδιασμό ερευνών, ερωτηματολογίων και τον σχεδιασμό δείγματος, καθώς και επεξεργασμένες τεχνικές αξιολόγησης της ποιότητας των ερευνών. Μετά την παρουσίαση ακολούθησε εκτενής συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων.