Στις 15 και 29 Μαρτίου και στις 5 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκαν τρεις κλειστές διαδικτυακές συναντήσεις ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Δικτύου Οργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης‎ του ΟΗΕ» για οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών και άτυπες ομάδες πολιτών απ’ όλη την Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων η ομάδα του έργου (Ευγενία Βαθάκου, Αστέρης Χουλιάρας, Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Αλεξία Μητσικώστα) παρουσίασε στους συμμετέχοντες τους στόχους και τις προγραμματισμένες δράσεις του έργου, το οποίο αποσκοπεί: α) στην εμπεριστατωμένη ενημέρωση των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών για τις δυνατότητες που δημιουργεί η πλατφόρμα των ΣΒΑ (στόχοι, δείκτες, μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης αυτών), β) στην ενδυνάμωση των οργανώσεων σε θέματα συμμετοχικού σχεδιασμού και συνηγορίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και γ) στην ενίσχυση της δικτύωσης για την πιο αποτελεσματική συνεργασία τους στην προώθηση της υλοποίησης των ΣΒΑ στη χώρα μας. Οι οργανώσεις και άτυπες ομάδες προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στη δημιουργία και διατήρηση δικτυώσεων για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε σε αυτό το θέμα η φωνή της κοινωνίας πολιτών να ακουστεί ενωμένα και αποτελεσματικά.

Και στις τρεις συναντήσεις τις παρουσιάσεις ακολούθησαν ιδιαίτερα εποικοδομητικές συζητήσεις  για τις ανάγκες των οργανώσεων και ομάδων και τον πιθανό ρόλο τους στην πρωτοβουλία αυτή.

Τις συναντήσεις παρακολούθησαν συνολικά 92 εκπρόσωποι οργανώσεων και άτυπων ομάδων της κοινωνίας πολιτών.