Το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη (ΔΙΚΤΥΟ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργάνωσαν πρόγευμα εργασίας με θέμα: “Η γεωπολιτική υπερισχύει της γεωοικονομίας;”

Κεντρικός ομιλητής ο Pascal Lamy: Αντιπρόεδρος, Paris Peace Forum, Brunswick Group |  Συντονιστής, Ινστιτούτo Jacques Delors (Παρίσι, Βερολίνο, Βρυξέλλες) | πρώην Γενικός Διευθυντής, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (WTO).

Σημείο εκκίνησης της παρούσας συζήτησης αποτέλεσε το τρίπτυχο ανόδου της παγκοσμιοποίησης, ως βασικό χαρακτηριστικό της μέχρι τώρα χροιάς του διεθνοπολιτικού συστήματος. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται, κατ’ ουσία, στο όνομα της τεχνολογίας, της ιδεολογικής τοποθέτησης και του ευρύτερου συστημικού παίγνιου εξουσίας. 

Από τα παραπάνω, μονάχα το πρώτο εξακολουθεί να επηρεάζει και να επιδρά στην μεταστροφή από τη γεωοικονομική στη ευρύτερη γεωπολιτική δομή, δίχως αυτό να έχει αλλάξει στη σύστασή του.  

Η ίδια η διαδικασία παγκοσμιοποίησης εξακολουθεί να αποτελεί μετασχηματιστικό παράγοντα στον λεγόμενο παγκόσμιο νότο, όχι όμως και στο βορά. Στο ευρύτερο, λοιπόν, παίγνιο εξουσίας, οι σχέσεις  μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας αντικαθιστούν το προηγούμενο μοτίβο. Η συνθήκη ισορροπίας ανάμεσα τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτη. Κυρίαρχο είναι το ερώτημα του πολίτικού αλλά και οικονομικού κόστους της απο-παγκοσμιοποίησης. Μήπως το λεγόμενο de-risking αποτελεί σωστή επιλογή έναντι εκείνου του de-coupling;  

Τέλος, όσον αφορά την Ευρώπη, τονίζεται πως η Αφρική -στο μέλλον- θα επιφέρει μεγαλύτερο φορτίο επήρειας σε σχέση με την εδραίωση ή άνοδο των Κίνα και Ινδία.