Ομιλητές από τον ακαδημαϊκό χώρο, το χώρο της πολιτικής, την κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα αλλά και ερευνητές από τα σημαντικότερα κέντρα πολιτικής ανάλυσης στην Ευρώπη έρχονται να συνδιαλεχθούν με τους ενεργούς και συμμετέχοντες πολίτες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες δημοκρατίες στην Ευρώπη και για τις δυνατότητες ενεργοποίησης των πολιτών και αναζωογόνησης της άμεσης δημοκρατίας.

Πρόγραμμα