Οι ερευνητές του προγράμματος Grassrootsmobilise Alberta Giorgi και Μαργαρίτα Μαρκοβίτη συμμετείχαν στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κοινωνιολογικού Συνδέσμου (ESA) με θέμα ‘(Εκ)τοπίζοντας την Ευρώπη: Συγκρούσεις, προκλήσεις και αλλαγές’, στο πάνελ που διοργάνωσαν, ‘(Εκ)τοπίζοντας τη Θρησκεία: Συγκρούσεις, προκλήσεις και αλλαγές’. Το συνέδριο έλαβε χώρα στις 29 και 29 Οκτωβρίου στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Vrije Universiteit Brussel, με μεγάλη επιτυχία.

Η παρουσίαση της Alberta Giorgi είχε θέμα ‘Κλιμακωτή κοσμικότητα: Ιταλία και Πορτογαλία σε σύγκριση’, ενώ η Μαργαρίτα Μαρκοβίτη συζήτησε ‘Τα όρια της θρησκευτικής πολυμορφίας στο δημόσιο χώρο: διαχείριση των τόπων λατρείας στην Αθήνα’.

Θα βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.