Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ παρουσίασε τη Δευτέρα, 11 Ιουνίου, στο κέντρο πληροφόρησης της Ε.Ε. στην πόλη των Σκοπίων,  τα πορίσματα πρόσφατης έρευνας που είχε ως θέμα τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας καθώς και τη συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της εκπαίδευσης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2017 και χρηματοδοτήθηκε από το σουηδικό υπουργείο των εξωτερικών. Αντίστοιχη έρευνα πραγματοποίησε το ερευνητικό κέντρο Analytica, που εδράζεται στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τα πορίσματα του Analytica παρουσιάστηκαν από την ερευνήτρια Magdalena Lembovska και τον Veli Kreci, διευθυντή του Analytica και αναπληρωτή καθηγητή στο South East European University με έδρα το Τέτοβο. Από την πλευρά του ΕΛΙΑΜΕΠ, την παρουσίαση πραγματοποίησαν ο Ιωάννης Αρμακόλας, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διευθυντής του προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο Γεώργιος Χρηστίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ο Παναγιώτης Πασχαλίδης, ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Την εκδήλωση παρακολούθησε πολυάριθμο κοινό, στο οποίο παρέστησαν  πολλοί εκπρόσωποι διπλωματικών αποστολών στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μεταξύ των οποίων και ο πρέσβης της Σουηδίας στη χώρα, Matts Staffansson.