Από την Δρ Ρουμπίνη Γρώπα, Επικεφαλής της Ομάδας Κοινωνικών Υποθέσεων, European Political Strategy Centre, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με την υποστήριξη του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ.

Περισσότερες πληροφορίες για το ESPAS  είναι διαθέσιμες στα αγγλικά εδώ