Από την Δρ Ρουμπίνη Γρώπα, Επικεφαλής της Ομάδας Κοινωνικών Υποθέσεων, European Political Strategy Centre, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Καθηγ. Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, θα συντονίσει τη συζήτηση.

Η πρόσκληση καθώς και περισσότερες πληροφορίες για το ESPAS είναι διαθέσιμες εδώ.