Την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023, το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) πραγματοποίησε παρουσίαση του νέου βιντεοπαιχνιδιού «Ticket to an EU ride» με την συμμετοχή της εθελοντικής ομάδας του EU Youth Hub και του καθηγητή Σπύρου Μπλαβούκου, Κύριου Ερευνητή, Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Αριάν Κοντέλλη» του ΕΛΙΑΜΕΠ. Η παρουσίαση και η πρώτη πιλοτική εφαρμογή πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Το «Ticket to an EU ride» είναι ένα ηλεκτρονικό, εκπαιδευτικό παιχνίδι που αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των γνώσεων των παικτών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να αποτελέσει χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε σχολεία και πανεπιστήμια, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μαθητών και εκπαιδευτικών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι διαθέσιμο και ελεύθερα προσβάσιμο για όλους μέσα από την ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Η ανάπτυξη του παιχνιδιού εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος EPACE-EU (Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων των πολιτών όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα των νέων για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την ανάπτυξη των πολιτικών τους δεξιοτήτων (civic skills) μέσω της συμμετοχής τους σε δράσεις που προωθούν τη διαβουλευτική δημοκρατία.