Ένας χρόνος σκληρής δουλειάς που αποτυπώθηκε στη δημιουργία του ιστόπου και της διαδραστικής Πλατφόρμας ενός δυναμικού, διαδραστικού εργαλείου που συγκεντρώνει σε ένα σημείο (one stop shop) δεδομένα και πληροφορίες που εξυπηρετεί την ενίσχυση της γνώσης, τη δικτύωση και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής.
Δράσεις από 332 δήμους της χώρας, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και επιστημονικά δεδομένα και βέλτιστες πρακτικές, δημιουργώντας προσβάσιμη τράπεζα πληροφοριών. Οι συμμετέχοντες φορείς και πολίτες έχουν τη δυνατότητα αυτόνομης καταχώρισης πληροφοριών και δεδομένων, δικτύωσης, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με σκοπό την άρση των στεγανών επικοινωνίας και πληροφόρησης και την ενίσχυση της διαφάνειας.
Στόχος του Κόμβου είναι να συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση του πράσινου μετασχηματισμού της χώρας, αναλαμβάνοντας μία σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις. Ο Κόμβος μπορεί να ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες και τους δήμους οι οποίοι, σύμφωνα με τον νέο Εθνικό Κλιματικό Νόμο, αναλαμβάνουν πλέον σημαντικές αρμοδιότητες και να εμπλουτίσει τις πράσινες δράσεις με τη διάσταση της πραγματικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.
Μπορεί ακόμα να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών στην πληροφορία και στα δεδομένα, να υποστηρίξει τους νέους στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής και στην εύρεση θέσεων πράσινης εργασίας και να συμβάλλει στην εγκαθίδρυση ουσιαστικής επικοινωνίας και στενής συνεργασίας μεταξύ επιστημονικής κοινότητας και πολιτειακών παραγόντων.
Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις του Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής εδώ. 
Δείτε τη συζήτηση εδώ.