Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στο πλαίσιο του προγράμματος Mercator European Dialogue (MED), συμμετείχε στις 24-25 Ιουνίου 2016 στη Βιέννη, στην ομάδα εργασίας με θέμα: Sustainable Development in Europe. Οι στόχοι της ομάδας εργασίας ήταν να παρέχουν ένα χώρο στα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων να προβληματιστούν σχετικά με τη τρέχουσα πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά επίπεδα.

Το πρόγραμμα Mercator European Dialogue υλοποιείται από το Stiftung Mercator και το The German Marshall Fund of the United States (GMF) στη Γερμανία, σε συνεργασία με το Istituto Affari Internazionali (IAI) στην Ιταλία, το Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) στην Ισπανία και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στην Ελλάδα.