Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στο πλαίσιο του προγράμματος Mercator European Dialogue (MED), συμμετείχε στις 26 Φεβρουαρίου 2016 στη Ρώμη, στην ομάδα εργασίας με θέμα: EU strategic vision.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις προτεραιότητες και να συμβάλλουν στη συζήτηση γύρω από τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το πρόγραμμα Mercator European Dialogue υλοποιείται από το Stiftung Mercator και το The German Marshall Fund of the United States (GMF) στη Γερμανία, σε συνεργασία με το Istituto Affari Internazionali (IAI) στην Ιταλία, το Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) στην Ισπανία και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στην Ελλάδα.