Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 το ΕΛΙΑΜΕΠ υποδέχτηκε τον Πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα κ. Sergii Shutenko. Η συζήτηση, την οποία συντόνισε ο Καθηγ. Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, εστίασε στον πόλεμο, στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται αλλά και στο τι θα θεωρηθεί νίκη για την Ουκρανία. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του τομέα χάραξης πολιτικών και ακαδημαϊκοί.