Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τη τρέχουσα πορεία και τις προοπτικές της διαδικασίας διεύρυνσης της Ε.Ε καθώς και τις σχετικές προκλήσεις για τη Βόρεια Μακεδονία και την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων με κεντρικό ομιλητή τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης αρμόδιο για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις της Βόρειας Μακεδονίας, Bojan Marichic.

Συγκεκριμένα, η συζήτηση, που συντόνισε ο επικεφαλής του προγράμματος ΝΑ Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, Ιωάννης Αρμακόλας, επικεντρώθηκε στις τρέχουσες προκλήσεις για τη διαδικασία διεύρυνσης της Ε.Ε και των εναλλακτικών ιδεών και προτάσεων που κυκλοφορούν εντός της, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και την απόδοση καθεστώτος υποψηφίων προς ένταξη στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, καθώς και τη σχετική οπτική από την πλευρά των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν εκτενώς για τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η Βόρεια Μακεδονία σε ό,τι αφορά την ενταξιακή της πορεία στην Ε.Ε το 2023, τη σχετική μεταρρυθμιστική της διαδικασία, τους λόγους της σταδιακής μείωσης της υποστήριξης της Ε.Ε από τους πολίτες της χώρας, καθώς και τη σημερινή πολιτική κατάσταση εκεί.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή απόψεων για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία της διεύρυνσης της Ε.Ε, αλλά και για έναν ενδεχόμενο εποικοδομητικό ρόλο εκ μέρους της Ελλάδας προς αυτή τη κατεύθυνση.