Την Πέμπτη 25 Απριλίου πραγματοποιήθηκε κλειστό σεμινάριο με αφορμή την δημοσίευση του δεύτερου κειμένου της νέας μας σειράς «Κείμενα Ενημέρωσης Ευρωπαϊκής Οικονομίας», με τίτλο «Αξιοποιώντας τη νέα βιομηχανική πολιτική της ΕΕ στην αναδιαμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας», που συνέγραψαν για το ΕΛΙΑΜΕΠ ο Άγγελος Τσακανίκας και ο Πέτρος Δήμας, αναπληρωτής καθηγητής και μεταδιδακτορικός ερευνητής αντιστοίχως στο Εργαστήριο Βιομηχανικής Πολιτικής του ΕΜΠ.

Στο κλειστό σεμινάριο συμμετείχαν επιλεγμένοι εκπρόσωποι της πολιτικής, της κοινωνίας των πολιτών, και της δημοσιογραφίας, με στόχο την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων.

Την συζήτηση συντόνισε ο Μάνος Ματσαγγάνης, Κύριος Ερευνητής, Επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας και Υπότροφος της Ερευνητικής Έδρας Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.