Στις 3-4 Μαΐου 2023 η ομάδα του έργου «Δημιουργία Δικτύου Οργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης‎ του ΟΗΕ» διοργάνωσε το κλειστό σεμινάριο με θέμα “Ανάπτυξη Δικτύων Μεταξύ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για την Προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στον χώρο του HIGGS.

Στην συνάντηση προσκλήθηκαν οι οργανώσεις και άτυπες ομάδες της Κοινωνίας των Πολιτών (ΚτΠ) απ’ όλη την Ελλάδα, περιλαμβανομένων και οργανώσεων με έδρα πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και Νησιών. Οι οργανώσεις συμμετέχουν στις 5 ομάδες εργασίας του έργου, Partnership, Peace & Justice, People, Planet και Prosperity. Στο σεμινάριο επίσης συμμετείχαν, εκπρόσωποι του Icelandic HumanRights Centre, εταίρου του έργου, που ταξίδεψαν για τον σκοπό αυτό από το Ρέϊκιαβικ, καθώς και εκπρόσωποι ομοσπονδιών ελληνικών οργανώσεων ή κινημάτων που κάνουν σημαντική δουλειά σε σχέση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και την δικτύωση οργανώσεων της ΚτΠ.

Οι στόχοι του κλειστού σεμιναρίου  ήταν 1) η ενίσχυση της δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων της ΚτΠ που συμμετέχουν στις 5 ομάδες εργασίας του έργου, 2) η διάχυση των αποτελεσμάτων των εργασιών των ομάδων εργασίας (παρουσίαση των κειμένων στρατηγικής που ανέπτυξαν σε επιλεγμένα θέματα που αφορούν την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα) και 3) η ανταλλαγή καλών πρακτικών για τη δικτύωση της ΚτΠ και την προώθηση των ΣΒΑ με τον εταίρο από την Ισλανδία και δίκτυα στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες παρουσίασαν τη δουλειά τους στο πλαίσιο του έργου και εκτός αυτού. Για σχεδόν δυο μέρες, μοιράστηκαν σκέψεις, ιδέες και ανησυχίες, και προσπάθησαν να εμβαθύνουν τη συζήτηση γύρω από την Κοινωνία των Πολιτών και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμο εδώ.