Πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 κλειστή συνάντηση-συζήτηση στο ΕΛΙΑΜΕΠ, όπου συμμετείχαν ερευνητές, τεχνοκράτες και δημοσιογράφοι που ασχολούνται με ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν η «Έκθεση για το Κοινωνικό Προφίλ της Ελλάδας σε Σχέση με τη Φτώχεια, τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και την Ανισότητα Πριν και Μετά από την Εκδήλωση της Κρίσης» των Κατσίκα, Δ., Καρακίτσιου, Α., Φιλίνη, Κ. και Πετραλιά, Α., καθώς και το Κείμενο Πολιτικής του Δημ. Α. Σωτηρόπουλου με τίτλο «Η διπλή ανακολουθία – Οι πολιτικές κατά της φτώχειας και ο πολιτικός λόγος για τη φτώχεια & τον κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης».

Τόσο η έκθεση όσο και το κείμενο πολιτικής υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος FRAGMEX: “Fragmentation and Exclusion: Understanding and Overcoming the Multiple Impacts of the Crisis”. Το πρόγραμμα ανατέθηκε σε δίκτυο ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων, στο οποίο συμμετέχει το Παρατηρητήριο για την Κρίση ως συντονιστής στην Ελλάδα, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της «Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα FRAGMEX πατήστε εδώ.