Στις 18 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του ΕΛΙΑΜΕΠ κλειστή συνάντηση εργασίας με αντιπροσωπεία ακαδημαϊκών και συνεργατών του Πανεπιστημίου της Πρετόρια.  Το ΕΛΙΑΜΕΠ εκπροσώπησαν ο Καθηγητής Σπύρος Μπλαβούκος, ο Καθηγητης Παναγιώτης Τσάκωνας, ο Ronald Meinardus, ο Παύλος Πετίδης, Βοηθός Ερευνητής και η Αφροδίτη Σεντουκίδη, απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Πανεπιστήμιο της Πρετόρια εκπροσώπησαν η Ομότιμη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων Maxi Schoeman, ο Λέκτορας Anthony Bizos και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο της Πρετόρια Daniela Margraff και Joanna Ramachela Tshegofatso.
Καθώς παρατηρείται η επέκταση του οικονομικού και πολιτικού αποτυπώματος των κρατών BRICS στην ευρύτερη περιοχή του Δυτικού Ινδικού Ωκεανού, του Κόλπου του Άντεν και του Αραβικού Κόλπου, η επιρροή της σύνδεσης μεταξύ των BRICS και της Βόρειας Αφρικής καθίσταται σημαντική για το μέλλον της Μεσογείου ως ζώνης σταθερότητας, καθώς και ενδεχομένως για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της Νότιας Αφρικής στις σφαίρες επιρροής τους. H Ε.Ε. φαίνεται να αντιλαμβάνεται τις BRICS τόσο ως αντίπαλο, αλλά και δυνητικά ως μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση για τα νοτίως γειτονικά της κράτη για τους ακόλουθους λόγους: (i) οι χώρες BRICS προσφέρουν μια νέα ιδεολογική βάση που αντιμετωπίζεται με καχυποψία από τη Δύση και τις παραδοσιακές δυνάμεις, (ii) οι BRICS προωθούν τους εθνικούς τους όρους στην παγκόσμια ατζέντα, ωθώντας προς τη μεταρρύθμιση της τρέχουσας αρχιτεκτονικής της παγκόσμιας διακυβέρνησης (iii)  οι χώρες BRICS αμφισβητούν την ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών (Η.Π.Α.), επιδιώκοντας έναν πολυπολικό κόσμο. Κάθε πιθανή διεύρυνση των μελών των BRICS (για παράδειγμα, με τη συμμετοχή της Αιγύπτου, Τουρκίας, Μαρόκου, Αλγερίας) εγείρει ανησυχίες σχετικά με το πώς θα ανταποκριθεί η Ε.Ε. σε αυτό το γεγονός, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στον τομέα της ασφάλειας και της ενέργειας και ποιες αντιδράσεις θα κινητοποιηθούν στις υπάρχουσες δυτικές συμμαχίες και στα κράτη πρώτης γραμμής του ΝΑΤΟ. Μια άλλη πτυχή που συζητήθηκε ήταν η διακυβέρνηση των παγκόσμιων κοινών αγαθών, όπως ο Αρκτικός Κύκλος και η Εξερεύνηση και Χρήση του Εξωτερικού Διαστήματος. Η αναδυόμενη σημασία των BRICS μπορεί έτσι να τονώσει το ερευνητικό ενδιαφέρον για τις διμερείς σχέσεις Ευρώπης-Νοτίου Αφρικής, όπου μπορούν να εντοπιστούν αναλογίες μεταξύ της Ανατολικής Μεσογείου και του Ινδο-Ειρηνικού. Για το σκοπό αυτό, καθορίστηκε ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένων δράσεων όπου τα δύο μέρη θα συνεργαστούν για την παραγωγή ερευνητικού υλικού για τα θέματα που συμφωνήθηκαν κατά τη συζήτηση.