Η Dr. Alexandra Dellios, λέκτορας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, παρουσίασε στο ΕΛΙΑΜΕΠ την έρευνά της για τον απόδημο Ελληνισμό της Αυστραλίας και το ρόλο που έπαιξαν στην εμφάνιση της πολυπολιτισμικότητας στη χώρα αυτή. Η εργασία της εστιάζει συγκεκριμένα στο πώς η Ελληνική κοινότητα αξιοποίησε τη θέση της για να διαμορφώσει την πολυπολιτισμική Αυστραλία.

Στην εκδήλωση αυτή είχαμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την Πρέσβειρα της Αυστραλίας στην Ελλάδα, Ρουμανία & Βουλγαρία κα Alison Duncan.