Στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα η παρουσίαση της μελέτης του Δρος Jens Bastian, «The potential for growth through Chinese infrastructure investments in Central and South-Eastern Europe along the “Balkan Silk Road”». Η μελέτη εκπονήθηκε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι: Δρ. Jens Bastian (Ανεξάρτητος Χρηματοοικονομικός Αναλυτής & Οικονομικός Σύμβουλος. Πρώην Επικεφαλής Οικονομολόγος στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ανασυγκρότηση και μέλος του EU Task Force στην Ελλάδα), Δρ. Peter Sanfey (Αναπληρωτής Διευθυντής στον τομέα Οικονομικών και Πολιτικών των Κρατών στο Τμήμα Οικονομικών, Πολιτικής και Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης [ΕΤΑΑ]) και o Δρ. Πλάμεν Τόντσεφ  (Επικεφαλής του Προγράμματος Ασιατικών Σπουδών, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔOΣ), Αθήνα. Μέλος του Συμβουλίου για την Ασφάλεια & τη Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού –Ευρ. Επιτροπή). Τη συζήτηση συντόνισε ο Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ.