Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη παρουσίαση του προγράμματος ‘Architectural replicas in the scramble for the past: Politics of identity in Istanbul, Athens, Skopje’ (REPLICIAS) που υλοποιείται στο ΕΛΙΑΜΕΠ από την Καλλιόπη Αμυγδάλου, υπότροφο Marie Skłodowska – Curie. Η Δρ. Καλλιόπη Αμυγδάλου παρουσίασε τους ερευνητικούς στόχους και τα πρώτα ευρήματα του προγράμματος, το οποίο εξετάζει την πολιτικοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της αναπαραγωγής/ανακατασκευής της σε τρεις πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τον τρόπο που αυτή επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ των αντίστοιχων χωρών. Την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα σε συμμετέχοντες από ΕΛΙΑΜΕΠ, την πανεπιστημιακή κοινότητα και το χώρο της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο επιβλέπουν ο Καθηγητής Θάνος Βερέμης και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν πολλούς ερευνητές – υπότροφους από προγράμματα στήριξης της κινητικότητας των ερευνητών, όπως οι  “Δράσεις Marie-Sklodowska Curie”, ενώ είναι το πρώτο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που φιλοξενεί έργο χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council) στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

This project has received funding from the Marie Skłodowska Curie Actions [European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme] under grant agreement No [748634]