Στις 26 Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Αριάν Κοντέλλη’ του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) πραγματοποιεί μια δημόσια διαβούλευση με θέμα «Ευρωπαϊκές Εκλογές 2024: Συμμετοχή, Ενίσχυση και Ενδυνάμωση ». Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος EPACEEU (Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU). 

Στις 9 Ιουνίου λαμβάνουν χώρα Εκλογές για την ανάδειξη των βουλευτών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εκλογική διαδικασία πρόκειται να καθορίσει την πορεία που η Ευρωπαϊκή Ένωση μένει να ακολουθήσει τα επόμενα 5 έτη. Πάρα ταύτα, τελευταίως παρατηρείται μια τάση απάθειας προς την εκλογική συμμετοχή η οποία, δυστυχώς, αναμένεται να επιβεβαιωθεί και στις επερχόμενες Ευρωεκλογές. Η Εκδήλωση αυτή επιχειρεί  συζήτηση των αιτιών που ωθούν πολίτες προς την αποχή και πιθανή αναζήτηση μεθόδων ενίσχυσης της συμμετοχής τους. 

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν περίπου 40 πολίτες διαφορετικής ηλικίας, επαγγελματικού αντικειμένου και εκπαιδευτικού επιπέδου. Σκοπός η έκφραση απόψεων τους σχετικά με την ΕΕ και τις Ευρωεκλογές. Παράλληλα, θα συζητήσουν σχετικά με την ενίσχυση της δημοκρατικής και πολιτικής συμμετοχής.  

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και είναι με προσωπική πρόσκληση.  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ