Την 1η Μαρτίου 2023 αναλαμβάνει καθήκοντα ως νέος Πρόεδρος της Κύπρου ο κ Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε αυτή την δημόσια συζήτηση θα μιλήσουμε για τη σημασία αυτών των εκλογών καθώς και για τον ρόλο τους για το μέλλον της Κύπρου. Ποιες γεωπολιτικές και εγχώριες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις θα καθορίσουν την agenda του νέου Προέδρου?

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά εδώ.