5Στις 9 Απριλίου 2014 το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Istituto Affari Internazionali (IAI) διοργάνωσαν ημερίδα, με θέμα: «Ενεργειακές και περιβαλλοντικές πολιτικές στην Ευρώπη μετά την κρίση». Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.

Papers