Ο Ιωάννης Αρμακόλας, επίκουρος καθηγητής του τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Ερευνητής Σταύρος Κωστόπουλος και επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ, και ο ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Πασχαλίδης Παναγιώτης, παρουσίασαν τα αποτελέσματα ερευνών του ΕΛΙΑΜΕΠ που σχετίζονται με τις αναπαραστάσεις της Αλβανίας και των Αλβανών στον ελληνικό τύπο καθώς και τις αναπαραστάσεις του Κοσόβου στον ελληνικό τύπο. Ο Ιωάννης Αρμακόλας παρουσίασε επίσης τα πορίσματα της έρευνας του Αλβανικού Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών των Τιράνων που είχε ως θέμα την παρουσίαση της Ελλάδας στα αλβανικά ΜΜΕ. Τόσο η έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ όσο και αυτή του Αλβανικού Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών χρηματοδοτήθηκαν από το Friedrich Ebert Stiftung. Η έρευνα για τις αναπαραστάσεις του Κοσσυφοπεδίου χρηματοδοτήθηκε από το Kosovo Foundation for Open Society. Στην έρευνα για τις αναπαραστάσεις της Αλβανίας συμμετείχε και η επίκουρη καθηγήτρια του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, Δήμητρα Δημητρακοπούλου. Στην ημερίδα συμμετείχαν ως σχολιαστές οι καθηγητές Βασίλης Γούναρης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ), Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης (Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας) καθώς και ο επίκουρος καθηγητής Βλάσιος Βλασίδης (Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας). Την ημερίδα παρακολούθησαν πολλοί καθηγητές και σπουδαστές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών. Ο κ. Γούναρης εστίασε την προσοχή του στις διαχρονικές αντιλήψεις και αναπαραστάσεις για την Αλβανία στην Ελλάδα από τον 19ο αι. Ο κ. Τσιτσελίκης αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο τα ελληνικά ΜΜΕ συμμετέχουν στην ανακύκλωση αρνητικών στερεοτύπων για την Αλβανία με αφορμή τα διμερή ζητήματα καθώς και στο γενικότερο ζήτημα της ξενοφοβίας. Ο κ. Βλασίδης αναφέρθηκε στο δημοσιογραφικό λόγο και τις πρακτικές των δημοσιογράφων σε Ελλάδα και Αλβανία και στον τρόπο που αυτές συμβάλλουν στην αναπαραγωγή αρνητικών στερεοτύπων.