Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργανώνει ημερίδα με τίτλο: Comparative Media Research and Monitoring in Europe:  Lessons Learned and Ways

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο: Comparative Media Research and Monitoring in Europe:  Lessons Learned and Ways Forward. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 29/1/2024

Αντικείμενο της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των ευρημάτων συγκριτικών ερευνητικών έργων και μελετών με αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, με έμφαση στις προκλήσεις και στις προοπτικές για τη διασφάλιση της διαβουλευτικής επικοινωνίας, την πολυφωνία και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και της σύγκλιση των μέσων επικοινωνίας.

Η ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου MEDIADELCOM, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020).

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.