Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και το ΕΛΙΑΜΕΠ συντόνισαν τη δεύτερη επίσκεψη σε φορείς και ειδικούς (σχετικούς με την μετανάστευση) στην Αλβανία στο πλαίσιο του Η2020 Ευρωπαϊκού προγράμματος MIGREC. Το βασικό αποτέλεσμα του έργου θα είναι η δημιουργία ενός ερευνητικού κέντρου στο Βελιγράδι με τομείς ενδιαφέροντος τη Μετανάστευση, την Ενσωμάτωση και τη Διακυβέρνηση.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα μεταξύ 4 και 7 Απριλίου 2022 από τον Stefan Surlić, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, τον Παναγιώτη Πασχαλίδη, Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ερευνητή του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθώς και τον Αλέξανδρο Κούτρα, Διαχειριστή έργου του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Οι συναντήσεις έγιναν με ειδικούς από κρατικούς και διεθνείς φορείς, ΜΚΟ, και ακαδημαϊκούς, ενώ ο κύριος στόχος ήταν η ανταλλαγή γνώσης σε περιφερειακό επίπεδο (Δυτικά Βαλκάνια) και η προώθηση του προγράμματος MIGREC αναζητώντας προοπτικές για μελλοντικές συνεργασίες.

Η ομάδα διεξήγαγε συνολικά πέντε συναντήσεις με τους εξής ειδικούς: 

  • Dr. Kosta Barjaba, Ακαδημαϊκός/ Μέλος, Ακαδημία Επιστημών Αλβανίας/ Επικεφαλής Προσωπικού του Προέδρου του Αλβανικού Κοινοβουλίου
  • Dr. Joniada Barjaba, Διευθύντρια, Υπουργείο Οικονομικών Αλβανίας 
  • Dr. Ilir Gedeshi, Ακαδημαϊκός/ Διευθυντής, Κέντρο Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών (CESS)
  • Sara Zekaj, Διαχειρίστρια έργου στην οργάνωση Palladium. 
  • Genci Pjetri, Συντονιστής Προγράμματος στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM) Αλβανίας  

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις μεταναστευτικές εξελίξεις στην Αλβανία και τα Δυτικά Βαλκάνια, όπως η μετανάστευση προς και από την Αλβανία (εποχιακή και εσωτερική), το brain-drain, η σημασία της διασποράς και οι αιτούντες άσυλο. Οι υλοποιημένες και εν εξελίξει στρατηγικές σε κρατικό επίπεδο συζητήθηκαν εκτενώς, μαζί με τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των διεθνών οργανισμών στην αντιμετώπιση μεταναστευτικών ζητημάτων τόσο στην Αλβανία όσο και στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι ειδικοί εξέφρασαν την άποψή τους για το MIGREC παραθέτοντας προτάσεις και συμβουλές για περισσότερες προοπτικές δικτύωσης του έργου.