Την Τετάρτη 21 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο ΕΛΙΑΜΕΠ εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Facilitators’ Training».

Η ομάδα έργου του Ευρωπαϊκού προγράμματος EPACE-EU και μέλη του EUYouthHub εκπαιδεύτηκαν πάνω σε τεχνικές οργάνωσης και διεξαγωγής συμμετοχικών σεμιναρίων, όπως world cafes, και έμαθαν τρόπους συμπερίληψης του κοινού σε ανοιχτό διάλογο, έτσι ώστε να εφαρμόσουν αυτές τις τεχνικές στις δράσεις προς υλοποίηση στο πλαίσιο του EPACE-EU. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν να δώσει την δυνατότητα στο προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ, μέσα από την κατανόηση και την εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών διαλόγου, να ενδυναμώσει την ικανότητα δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών ώστε το σύνολο των ιδεών, απόψεων και ικανοτήτων μιας ομάδας ατόμων να αναδυθούν με έναν δημιουργικό τρόπο.

Ειδικότερα αυτό το εργαστήριο περιελάβανε:

-Μεθόδους συμμετοχικού διαλόγου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις δράσεις του ΕΛΙΑΜΕΠ

-Αρχές Σχεδίασης και Συντονισμού συμμετοχικών διαδικασιών

-Θεωρία και Νοητικά Μοντέλα Συμμετοχικής Ηγεσίας

Την εκπαίδευση πραγματοποίηση η κα. Μαρία Σκορδιαλού, συνιδρυτής και εταίρος του Living Wholeness Ltd, (UK). Τα τελευταία 5 χρόνια εργάζεται στο Λονδίνο ως εκπαιδευτής και στρατηγικός σύμβουλος της Βρετανικής κυβέρνησης σε θέματα δημόσιας διοίκησης και ηγεσίας, ενώ παράλληλα προσφέρει προγράμματα και σεμινάρια διοίκησης και ηγεσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και πολλές χώρες στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: «Enhancing Public Awareness and Civic Engagement in the EU» (EPACE-EU), το οποίο υλοποιεί το ΕΛΙΑΜΕΠ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Education and Culture Executive Agency).

 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται, εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες γι’ αυτές.