Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στο πλαίσιο του προγράμματος Mercator European Dialogue (MED) διοργάνωσε με επιτυχία στις Βρυξέλλες το Energy Security Nexus workshop στις 29-30 Ιανουαρίου 2018. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν βουλευτές ευρωπαϊκών χωρών και ερευνητές, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για την ενέργεια και την ασφάλεια, ενώ επισκέφθηκαν τα γραφεία της CORESO, εταιρεία στον κλάδο της ενέργειας όπου ενημερώθηκαν σε θέματα του ομώνυμου τομέα. Το πρόγραμμα Mercator European Dialogue υλοποιείται από το Stiftung Mercator και το The German Marshall Fund of the United States (GMF) στη Γερμανία, σε συνεργασία με το Istituto Affari Internazionali (IAI) στην Ιταλία, το Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) στην Ισπανία,  το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το King Baudouin Foundation.