Το ELIAMEP είναι συνδιοργανωτής στο διεθνές συνέδριο “The Global Migration Turn: How New Migration Governance Changed the World in the Long 1970s”, το οποίο εξετάζει τη ριζική μεταμόρφωση της κινητικότητας και των μεταναστευτικών προτύπων και πολιτικών που συνέβησαν μεταξύ των τελών της δεκαετίας του 1960 και των αρχών της δεκαετίας του 1980. Επικεντρώνεται στη στροφή από τις ενεργητικές μεταναστευτικές πολιτικές σε πιο περιοριστικές στάσεις στη Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη και διερευνά τα αίτια και τις συνέπειες. Στα θέματα περιλαμβάνονται οι μεταβαλλόμενες μεταναστευτικές πολιτικές, τα ζητήματα των προσφύγων και ο ρόλος των διεθνών οργανισμών. Φέρνοντας σε επαφή μελετητές από διάφορα επιστημονικά πεδία, το συνέδριο στοχεύει να φέρει νέες, πρωτοποριακές προοπτικές στη μελέτη της μεταπολεμικής παγκόσμιας ιστορίας. Στόχος μας είναι να αποκρυπτογραφήσουμε τους μετασχηματισμούς που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης περιόδου της δεκαετίας του 1970, οι οποίοι διαμόρφωσαν τη μετανάστευση ως παγκόσμιο ζήτημα με εξέχουσα σημασία, ιδίως μεταξύ μιας αναπτυσσόμενης Δύσης και του υπόλοιπου κόσμου.

Η ηλεκτρονική συμμετοχή είναι εφικτή- απλώς ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ, για να συνδεθείτε μέσω του Microsoft Teams.

Μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα στα αγγλικά εδώ.