Στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2016 το EUREL (EUrope-RELigion) διοργάνωσε ένα διεθνές συνέδριο με θέμα ‘Διακυβέρνηση και Θρησκεία’, στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. Το πρόγραμμα Grassrootsmobilise εκπροσώπησε η Alberta Giorgi, ερευνήτρια για την Ιταλία, της οποίας η παρουσίαση με τίτλο ‘The legal status and strategic action of religious minorities in Italy: localized human rights’ (‘Η νομική υπόσταση και στρατηγική δράση των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Ιταλία: τοπικοποιημένα ανθρώπινα δικαιώματα’) συζήτησε ορισμένα από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας πεδίου της για τις θρησκευτικές μειονότητες στην Ιταλία.
Θα βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.