Στο πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων με τίτλο “EU Integration Series”, που διοργάνωσε το European Movement Albania (EMA) σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ και με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριος ομιλητής: Μπάμπης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος της Μονάδας Παρακολούθησης Περιφερειακών Δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διεθνής εμπειρογνώμονας για την οικοδόμηση της πολιτικής για τη νεολαία σε τοπικό επίπεδο.

Η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα στα αγγλικά εδώ.