Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος MIGREC, το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ οργάνωσε την πρώτη μέρα της δεύτερης ενότητας των σεμιναρίων με θεματολογία τη δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά. Το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: “Σειρά Κατάταξης Ακαδημαϊκών Περιοδικών και Δείκτης Επιρροής” παρέδωσαν ο Ιωάννης Αρμακόλας και η Julianne Funk από το επιστημονικό περιοδικό Southeast European and Black Sea Studies. Στο σεμινάριο συμμετείχε επίσης η Giulia Guariento, υπεύθυνη περιφερειακών μελετών του εκδοτικού οίκου Taylor & Francis group.