Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου H2020 MIGREC, το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε την πρώτη μέρα της δεύτερης ενότητας των Σεμιναρίων Μεθοδολογίας.

Το σεμινάριο, με τίτλο “Ο Πρώτος Κύκλος Τεχνικών Κωδικοποίησης με την Χρήση του Λογισμικού Nvivo” παρουσίασε ο Παναγιώτης Πασχαλίδης, ερευνητής στο Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ και Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.