Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου H2020, MIGREC, το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε την δεύτερη μέρα της δεύτερης ενότητας των Σεμιναρίων Μεθοδολογίας. Το σεμινάριο με τίτλο: “Ο Δεύτερος Κύκλος Τεχνικών Κωδικοποίησης με την Χρήση του Λογισμικού Nvivo”, παρουσίασε ο Παναγιώτης Πασχαλίδης, Eρευνητής στο Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ και Επισκέπτης Καθηγητής στο τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.