Στο πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων με τίτλο “EU Integration Series”, που διοργάνωσε το European Movement Albania (EMA) σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ και με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριος ομιλητής: Γιώργος Χρηστίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής στα Βαλκάνια, στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας, Βουλγαρία

Η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα στα αγγλικά εδώ.